Taidekasvatuslehti, est. 1907

Taidetta kemian keinoin! Kuvataiteen ja kemian yhteiskurssi

KUVIS ry:n puheenjohtaja (2019-2020), Styluksen toimituskunnan jäsen. Media/kuvisopettaja ja filmihullu.

Jaa somessa

KUVIS ry:n puheenjohtaja (2019-2020), Styluksen toimituskunnan jäsen. Media/kuvisopettaja ja filmihullu.

Jaa somessa

Syksyllä 2020 Otaniemen lukiossa järjestettiin KE12 – Taidetta kemian keinoin kurssi. Kurssilla yhdistettiin kemian, kuvataiteen ja median oppiaineita.

Kurssin intensiivipäivät järjestettiin to 22.10. ja pe 23.10.2020. Kurssi muodostui kahdesta moduulista, jotka olivat kemia taiteessa ja taidetta kemiassa. Kemia taiteessa -osuudessa tutustuttiin kemiallisiin prosesseihin taiteessa syanotypian avulla, valmistettiin pigmenttejä luonnonaineista eristämällä sekä synteettisesti ja tutustuttiin taiteen tutkimukseen ja konservointiin Ateneumin taidemuseon konservointiyksikössä. Lisäksi kurssilla kuultiin asiantuntijaluentoja värien kemiasta ja maalien pigmenteistä. 

Taidetta kemiassa -osuudessa opiskelijat kuvasivat kemiallisia reaktioita ja tuottivat kuvamateriaalista mediataideteoksia. Itse tehdyillä pigmenteillä maalattiin ensin värisävykarttoja ja sen jälkeen asetelmamaalauksia kemian tarpeistoa mallina käyttäen. Herkistetyille papereille valotettiin myös syanotypiatöitä UV-valolla.

Pilotilla haluttiin lisätä oppiaineiden välistä yhteistyötä yhdistäen taiteen ja tieteen toimintatapoja ja näkökulmia. Kurssilla yhdistettiin kemian kokeellisuutta ja niistä johdettuja taiteellisia toteutuksia. Kurssi toteutettiin Espoon Otaniemen lukiossa syksyllä 2020 ja se oli avoin kaikille lukiolaisille vuosikurssista riippumatta. Pilottikurssi oli osa Aalto-yliopiston OROL-hanketta.

Kurssin tavoitteena oli, että opiskelija

• tutustuu joihinkin kuvataiteessa (esim. grafiikassa ja pigmenttien valmistuksessa) käytettäviin kemiallisiin menetelmiin

• syventää ymmärrystään kemiaan liittyvistä ilmiöistä, kuten liukoisuuden merkityksestä taiteen kontekstissa

• saa kokemuksia kemiallisten prosessien käytöstä taiteellisen ilmaisun välineenä ja väriin liittyvistä ilmiöistä

• oppii ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja luovasti, yhdistellen luonnontiedeosaamista mediaan ja visuaaliseen ilmaisuun 

Pilotilla haluttiin lisätä oppiaineiden välistä yhteistyötä, luoda opiskelijoille mielenkiintoista uudenlaista ja yhdistävää kurssimateriaalia. Kurssilla yhdistettiin kemian kokeellisuutta ja niistä johdettuja taiteellisia toteutuksia. Yhteistyökurssi onnistui yli odotusten ja mahdollisuuksien mukaan opintojakso pyritään järjestämään myös seuraavina vuosina.

Kuvat: Tyyni Risak

Opiskelijoiden työt:

https://youtu.be/vSh7SG4Sj-w
https://youtu.be/gOsrk42Vakg
https://youtu.be/ABE52O8llLQ

Kurssin mainos:

https://youtu.be/Lh2539AIU14

Opettajat:
Kirsi Vakkilainen, KE ([email protected])
Sanna Ropponen, KU ([email protected])
Katja Uksila, MEDIA, KU ([email protected])

Yhteistyössä:
Teknos Oy
Ateneumin taidemuseo, Kansallisgalleria
Aalto-yliopisto, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Aalto Junior

Lisää samankaltaisia artikkeleita