Taidekasvatuslehti, est. 1907

Usein kysyttyä

Stylus

Stylus on kuvataidekasvatuksen verkkojulkaisu, vuosina 1906-2019 julkaistun taidekasvatuslehti Styluksen muodonmuutos.  Verkkolehti tekee näkyväksi visuaalisten taiteiden – erityisesti kuvataiteen – opetusta, kasvatusta, kehittämistä, tutkimusta, mielipiteitä ja alan reunaehtoja kaikilta kouluasteilta.

Vuodesta 2020 alkaen Stylus on ilmestynyt vain verkkojulkaisuna. Vuosina 1907-2019 ilmestyi painettuna – alussa vuosikirjamaisena, myöhemmin painettuna lehtenä. paraimmillaan lehti ilmestyi painettuna 4 kertaa vuodessa, 2000 luvulla enää 2 kertaa vuodessa. Kattavasti vuosikerrat löytyvät Kansalliskirjastosta, alkuvuodet myös digitoituina.

Voit! Jos sinulla on juttuidea, haluat kirjoittaa itse tai haluisit, että jostain kirjoitetaan, ole yhteydessä toimitussihteeriin!

Suuntaa-antavat pituudet merkkeinä: :

  • Lyhyt juttu 2400 – 3000 merkkiä
  • Pidempi juttu 4000 – 6000 merkkiä,

Merkkimäärissä  on ilmoitettu kaikki merkit, siis otsikot, välilyönnit, -otsikot, -rivit jne.

Liian pitkien tekstien lyhentämistä pyydetään yleensä kirjoittajalta, mutta toimitus pidättää itselleen oikeuden lyhentää ja editoida tekstejä tarvittaessa.

Tekstin muokkaus

Verkkolehdessä taittomahdollisuudet ovat hyvin niukat. Toimita siis juttu suorana tekstinä, ilman tavutuksia tai ylimääräisiä rivinvaihtoja kesken kappaleen. MUTTA: erota kappaleet toisistaan ylimääräisellä rivillä.

Tekstillä tulee olla otsikko (hyvä otsikko on lyhyt!), muutaman lauseen lyhyt esittely sekä varsinkin pitkässä tekstissä väliotsikoita.  Väliotsikot laatii mieluiten kirjoittaja itse, muutoin toimitussihteeri tekee ne.

Jos käytät lähdeviitteitä, merkitse ne numeroitunina tekstin sisälle sulkumerkkien sisään ja lähdeluettelo tekstin loppuun. Jos viitteitä ei ole, käytetyt lähteet voi  luetteloida tekstin loppuun omaksi listakseen. Lisäkirjallisuudesta voit myös laittaa lyhyen luettelon.

Artikkelin yhteyteen toimita itsestäsi ns. naamakuva, sekä parin lauseen esittely –  minimissään vaikkapa arvo/titteli.

Kuvat

Yhteen juttuun tarvitaan vähintään yksi ns. artikkelikuva. Mieluiten vaakamuotoinen, koko noin 900 x 600.

Artikkelin yhteydessä voidaan julkaista myös kuvagalleria-tyyppisesti kuvia – mukaan mahtuu maksimissaan noin 6 kuvaa.

Kun toimitat jutun mukana kuvia enemmän kuin yhden, aseta ne järjestykseen, siis ykköseksi se, jota eniten toivot artikkelikuvaksi ja julkaistavaksi joka tapuksessa. Loput kuvat numeroituna järjestyksessä.  Jos kuvilla ei ole järjestystä, toimitussihteeri päättää kuvista.

Huomaa tämä: Kuvien LÄHETTÄJÄ – usein siis kirjoittaja – vastaa siitä, että kuviin on tekijäoikeuskäytännön mukainen käyttö- ja julkaisuoikeus sekä kuvaajalta että kuvissa esiintyviltä tai sisällön tekijöiltä (esim oppilastyö).  Pyydä  julkaisuoikeus verkkojulkaisuun Stylus.fi.

Tekstin ja kuvien toimitus

Tekstien ja kuvien toimittamisesta sovitaan jutun tilaajan kanssa. Teksti lähetetään yleensä jutun tilaajalle (toimituskunnan jäsenelle) TAI toimitussihteerille (erja.vayrynen (ät) kuvis.fi). Lopullisen jutun tarkistuttaa tarvittaessa toimitussihteeri.

Lähetä koko paketti (teksti ja kuvat) mieluummin pilvipalvelun (GoogleDrive, Dropbox, WeTrasfer tms.) kautta kuin sähköposti  liitteinä. Tarkista, että kuvia ei ole lukittu!

Muuta

Jutuista ja kuvista ei makseta palkkiota kuin poikkeustapaksissa – tämä kannattaa sopia heti juttutilauksen/-sopimuksen yhteydessä!

Juttujen kaikki oikeudet jäävät kirjoittajille: Stylukselle kirjoittaja luovuttaa yhden kerran  julkaisuoikeuden verkkojulkaisuun.

Stylus on kuvataidekasvatuksen verkkojulkaisu, vuosina 1906-2019 julkaistun taidekasvatuslehti Styluksen muodonmuutos.  Verkkolehti tekee näkyväksi visuaalisten taiteiden – erityisesti kuvataiteen – opetusta, kasvatusta, kehittämistä, tutkimusta, mielipiteitä ja alan reunaehtoja kaikilta kouluasteilta.

Stylus.fi on avoin sivusto kenelle tahansa.

Stylus.fi on jatkumo vuosina 1907 – 2019 julkaistulle painetulle Stylus-lehdelle. Molempien taustayhteisö ja julkaisija on Kuvataideopettajat KUVIS ry, Suomen vanhin aineopettajayhteisö.

Stylus tarkoittaa antiikinaikaista luusta, puusta, metallista tai vaikkapa kaislasta tehtyä piirrostikkua, jolla piirrettiin tai kirjoitettiin  vahalle, saveen, papyrukselle tai muulle pinnalle.

Muuta

Toimistussihteerille, toimituskunnalle tai julkisijalle.

 

Lehden toimituskunnassa on julkaisijan Kuvataideopettajat KUVIS ry:n lisäksi edustajat  Aalto yliopiston ja  Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmista sekä Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitosta. Tällä verkostolla on keskeisin ja laajin tieto, kokemus ja näkemys alan toiminnasta.