Taidekasvatuslehti, est. 1907

Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen professori Mirja Hiltunen on yksi suomalaisen kuvataidekasvatuksen merkittäviä uudistajia ja laajentajia. Hänet tunnetaan yhteisöllisen taidekasvatuksen sekä osallistavan ja sosiaalisesti sitoutuneen taidekasvatusajattelun ja -menetelmien kehittäjänä.

Juhlakirjalla Dialogista vaikuttamista – yhteisöllistä taidekasvatusta pohjoisessa onnitelemme Mirjaa hänen 60-vuotispäivänään ja juhlistamme hänen työuraansa. Kirjassa Mirjan kollegat ja läheiset – tutkijat, pedagogit, taiteilijat ja hyvät ystävät valottavat Mirjan uran vaiheita, esittelevät yhteistyöprojekteja ja muistelevat kohtaamisiaan Mirjan kanssa. Kirjoittajina ja taiteilijoina mukana olevien monialainen tausta kertoo Mirjan laajasta vaikutuspiiristä.

Kirjan sisällöt kiinnittyvät Mirjan työn kantaviin teemoihin, joita ovat taidekasvatuksen ja pohjoisen kulttuurin ohella muun muassa taiteidenvälisyys kokemuksellisuus, paikkasidonnaisuus, toimijuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja ennen kaikkea yhteisöllisyys. Mirja itse kirjoittaa yhteisöllisyydestä molemminpuolisuutena: ”Se on kuin joki: jotta se virtaisi, on vastarannan näyttävä. Ilman vastakkaisia rantoja ei ole väylää, ilman kohtaamista ei yhteisöllisyyttä.” (Hiltunen, 2009, s. 271).

Mirjan työ kuvataidekasvatuksen uudistajana ja edistäjänä Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusalalla on ollut kauaskantoista. Sen vaikutus jatkuu eri puolilla Suomea, kun jo lähes 700 kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmasta valmistunutta taiteen maisteria on sijoittunut työelämään. Osa heistä jatkaa työtään tutkijoina ja kuvataidekasvatusalan kouluttajina. Alumneista monet ovat osallistuneet Mirjan johtamiin monialaisiin hankkeisiin siten, että toiminta on tukenut heidän opettajuuttaan nykypäivän taidekasvattajina suomalaisissa kouluissa sekä taiteen soveltavalla kentällä, kuten sosiaali- ja terveysalan ja matkailun piirissä. Kenttätyössä, Mirjan ohjattavina, opiskelijat ovat myös muodostaneet oman suhteensa pohjoiseen luontoon ja paikallisyhteisöihin elämänpiiriään laajentaen ja syventäen.

Juhlakirja on sisällöltään ja muodoltaan monitaiteinen ja -tieteinen; heijastellen Mirjan kuvataidekasvatuksen alan asiantuntijuutta. Kirjassa liikutaan taidekasvatuksen maisemissa, dialogissa tiloissa, arktisen äärellä ja vaikuttamisen virroissa. Mukana on artikkeleja, visuaalisia esseitä, teoskuvauksia ja tervehdyksiä.

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-252-8

Toimittajat: Huhmarniemi, Maria; Wallenius-Korkalo, Sandra & Jokela, Timo. Lapin yliopisto 2021

Lisää samankaltaisia artikkeleita