Nykykoulun haasteet näkyvät kuvataidetunnilla

KUVIS ry:n puheenjohtaja, peruskoulun kuvataiteen lehtori ja kuvittaja, jonka intohimona on sivellintussit, muste ja sosiaalinen media.

Jaa somessa

KUVIS ry:n puheenjohtaja, peruskoulun kuvataiteen lehtori ja kuvittaja, jonka intohimona on sivellintussit, muste ja sosiaalinen media.

Jaa somessa

Kokenut rehtori kommentoi Ilta Sanomissa 28.1.2023 suomalaisen peruskouluopetuksen tilaa. Lukutaidon ja keskittymisen haasteet näkyvät myös kuvataideopetuksessa. Luova työskentely ja kuvatulkinta vaatii pysähtymistä, keskittynyttä ajattelua, mielikuvitusta ja keskustelutaitoa, jotka kehittyvät mm. lukemalla, keskustelemalla, kuuntelemalla keskyttyneesti toisia, piirtämällä rauhassa omien ajatusten kanssa hiljaisuudessa tai musiikkia kuullen.

Näiden taitojen lisäksi hienomotoriikan heikkeneminen oppilailla on myös havainto, josta kuvataideopettajat puhuvat usein. Kaunokirjoituksesta luopuminen näkyy suoraan vanhempien oppilaiden taidossa ja rohkeudessa tarttua kynään. Hienomotoriikan merkitys aivojen ja muistin kehittymisessä on todettu tutkimuksissa jo kauan aikaa sitten.

Digilaitteet eivät ole itseisarvo. Laite on toki oiva väline tehokkaaseen tiedonvälitykseen ja audiovisuaalisten viestien vastaanottamiseen sekä ohjelmoinnin harjoitteluun. Siihen tarvittava luovuus, suunnittelukyky ja looginen ajattelu voidaan kuitenkin oppia myös ilman laitteita. Paperittomuus on toki hyvä asia ympäristön kannalta, mutta tabletti ei voi täysin korvata paperia, kynää ja kirjaa. Hipaisut ja pyyhkäisyt ovat vain osittaisia liikkeitä, joihin kätemme pystyvät. Kirja ja pysähtynyt kuva ohjaa meidät vastakkain oman ajattelumme kanssa. Moni nuori ottaa oireellisesti kännykän esiin heti, kun on tyhjä hetki, joka tulisi täyttää omalla ajattelulla ja mielikuvituksella. Toki osa tekee laitteillaan luovaa ajattelua vaativaa toimintaa: sisällöntuottamista, digipiirtämistä, ongelmanratkaisua vaativaa pelaamista. Suurin osa kuitenkin sukeltaa passiivisesti vastaanotettavaan nopeaan somevirtaan.

Taide- ja taitoaineet tarjoavat koululaisten arkeen käsillä tekemistä, motoriikkaa vaativia haasteita ja hitaampaa oppimista.

Matteus Pentti

Taide- ja taitoaineet tarjoavat koululaisten arkeen käsillä tekemistä, motoriikkaa vaativia haasteita, hitaampaa oppimista, keskustelua ja reflektointia. Kuvataideopetus tarjoaa lähtökohtaisesti alustan tunnetaitojen, mielikuvituksen, luovan suunnitteluprosessin ja monilukutaidon oppimiseen. Lisäksi medialukutaidon oppimisessa kuvataiteella on tärkeä rooli, jotta ymmärtäisimme laajemmin sisällöntuottamisen vastuita ja mahdollisuuksia. Kuitenkin juuri näitä aineita on vähennetty peruskoulun tuntimäärästä lisäten tunteja toisiin oppiaineisiin. Väitän, että vahvempi taideopetus tukisi monipuolista yleissivistystä, ja lopulta matemaattisen osaamisenkin kasvua.

Kun lapsi oppii olemaan aidosti poissa laitteilta, oppii hän pysähtymään keskittyen myös lukuaineiden ja matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun äärelle.  Pelkkä tuntimäärän kasvattaminen lukuaineisiin ei ratkaise teknisen lukutaidon tai matemaattisen ja kielellisen osaamisen laskua.

Matteus Pentti
Kuvataideopettajat KUVIS ry:n puheenjohtaja

Haluatko kirjoittaa Stylukseen? Julkaisemme kuvataideopettajien mielipiteitä, kolumneja ja terveisiä taidekasvatuksen kentältä. Ota yhteyttä!

Lisää samankaltaisia artikkeleita